Dyreborgvej 43 Amba

Dyreborgvej 43 A.m.b.a er en andelsforening, der blev stiftet i 1990, da den lokale brugs lukkede. Folk med tilknytning til Dyreborg købte andelsbeviser, og man fik råd til at købe bygningen. Det væsentligste formål var at sikre, at der fortsat blev drevet daglig- varebutik i bygningen.

Der er 2 lejemål i bygningen, en lejlighed som bebos af det tidligere købmandspar Lena og Bent Andersen, og et erhvervs- lejemål , som omfatter Dyreborg Beboer- og Kulturhus og Provianten, en spændende lille dagligvarebutik, som drives af entusiastiske frivillige, til glæde og gavn for Dyreborgs beboere og turister.

Som en konsekvens af et positivt samarbejde mellem Beboer- og Kulturhuset og Amba, er ydervæggene i bygningen blevet hulmurs isoleret i 2012. I sidste års strenge vinter kneb det ind imellem at holde fødderne varme i festlokalerne.

DBK har således sponseret isoleringen til Dyreborgvej 43 Amba, og det er vi glade for og håber, det kommer alle, ikke mindst gæsterne i huset til gavn.

Der er lavet et tillæg til lejeaftalen med DBK, som betyder at lejemålet er tidsubegrænset.

Det var et ønske fra DBK at have vished for at evt. ændrede bestyrelsesforhold i AmbA ikke medførte opsigelse af lejemålet.

Gavlen mod vest er blevet fuget om, så den nu kan modstå vejr og vind.

 Se godt på billedet. Har købmanden fået kat ? Nej, ikke så vidt vides. Derimod er der isat midlertidige “vinduer” i gavlen og vi skåner økonomien. “Vinduerne” består af forsvarligt tætnede plader, som Niels Sønderby har sat i, og som Asta Sønderby har dekoreret.Meget vellykket, så måske skal vi bare lade dem blive permanente.

Ejendommen gennemgåes med jævne mellemrum af et sagkyndigt udvalg ,som laver en prioriteret liste over fejl og mangler, som skal udbedres. Vores økonomi er sådan, at frivilligt arbejde er , om ikke en nødvendighed, så dog et kærkomment tilskud.

Det er altid muligt at købe anparter i Amba´et. En anpart koster normalt 1000 kr, men vi påtænker at udstede anparter på andre beløb. Anparter kan købes ved henvendelse til kassereren.

Ved at investere i en eller flere anparter er man med til at sikre at huset kan bevares som et levende centrum for aktiviteter i Dyreborg.

Der i isat nye vinduer i kælderen, et længe næret ønske

En udsendt opfordring til at købe anparter, så vores økonomi kan bedres, har her i foråret 2014 resulteret i flere anpartssalg.

Generalforsamlingen 2014 afholdes tirsdag den 20. maj i Dyreborg beboer- og kulturhus kl. 19.00. Emner, som ønskes behandlet på gen.fors. , skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før den 20.

Bestyrelsen af A.m.b.a består af : Lars Skaaning,fmd., Niels Dubgaard, Mie Busch, kasserer og Henning Halvorsen.

Kontakt til formanden : mail@larsskaaning.dk eller 40388385 eller til  kassereren :  miebusch@gmail.com eller tlf. 20837251.

 

Reklamer