Dyreborg Kulturhus

Foreningen Dyreborg Beboer- og kulturhus er i disse dage (8. December 2018) under omlægning til den selvejende institution Dyreborg Kulturhus. Omlægningen foregår ved at Foreningen Dyreborg Beboer- og Kulturhus nedlægges og overdrager alt til den for ganske nyligt oprettede Selvejende Institution Dyreborg Kulturhus, som også forventes at få overdraget selve ejendommen fra Dyreborgvej 43 A.M.B.A. som ejer det.

Der er inviteret til ekstraordinær generalforsamling i Dyreborg Beboer og Kulturhus d. 12. December med det ene punkt på dagsordenen at bekræfte nedlæggelsen vedtaget på generalforsamlingen d. 27/11

Foreningen Dyreborg Beboer- og Kulturhus blev stiftet i 2009, på foranledning af et nyetableret fællesråd bestående af: Dyreborg Havn, Dyreborg Beboerforening, Grundejerforeningen for sommerhusområdet ved Dyreborg, Dyreborgvej 43 A.M.B.A. og Dyreborg Kapsejlads Forening.

Bygningerne der nu rummer Dyreborg Beboer- og Kulturhus (for fremtiden Dyreborg Kulturhus) er oprindelig bygget af Dyreborg Brugsforening og fungerede som sådan i mange år. Brugsen lukkede, men bygningerne blev bevaret på lokale hænder, idet Dyreborgvej 43 A.M.B.A. blev dannet af beboerne, for at sikre videreførelsen af en dagligvarebutik i byen. Bygningen har siden været udlejet som købmandsbutik frem til februar 2009, hvor butikken lukkede. Der blev i byen dannet et fællesråd med det formål, at skabe en forening der kunne leje de ledige lokaler af amba’et, dels for at etablere en dagligvarehandel, men også at indrette lokalerne til et samlingssted for byen. Det er lykkedes og vi har nu Dyreborg Beboer- og Kulturhus og dagligvarebutikken Provianten, alt drevet på frivillig basis, af borgere i Dyreborg.

Bliv sponsor   Udlejning  Lejekontrakt 01.lejekontrakt-01-04-16-404.16  Mødereferater

Reklamer